459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Šilhání, šilhavost, strabismus

Popis šilhání, šilhavosti

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
U očí je důležitá funkčnost nejen každého oka, ale i jejich vzájemná souhra.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Šilhání, šilhavost, strabismus, znamená poruchu spolupráce (koordinace) očí. Důvody šilhání jsou spatřovány v rozdílné zvětšovací síle každého oka (každé oko je jinak silné), poruše okohybných svalů, jejich chybné řízení nervy, nebo je na vině nějaké onemocnění.
V řadě případů je příčina šilhání neznámá.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Šilhání, rozdvojené vidění.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U malých dětí lze šilhavost léčit pomocí očních pomůcek, které dlouhodobým užíváním usměrní chybně započatý růst oka.

Léky

Další možností je chirurgický zákrok, který zkoriguje okohybné svaly a s nimi i postavení oka.

(Informační zdroje stránky)